Campaigning for a Welsh cultural and linguistic domain
dotCYM

Our Supporters

Public Relations

Cynulleidfaoedd Cymru/Audiences Wales
Camfa
Civitas Cymru
Dyddiadur Llundain Diary
Jim O’Rourke
Pi-ar
Strata Matrix
Utgorn
Golwg ar Gymru / Whats on Wales

Culture/History

Bwrdd yr Iaith Gymraeg/The Welsh Language Board
Llyfrgell Genedlaethol Cymru/The National Library of Wales
Culturenet Cymru
Llysgenhadaeth Glyndwr / Embassy Glyndwr
Fforwm Hanes Cymru / History Forum for Wales
Cymdeithas Morgan John Rees
Warwick [Mostyn] History Society
Cylch Cinio Glannau Llwchwr/Llwchwr & District Dining Society
Cymdeithas Edward Llwyd
Cymdeithas y Cymod
Cymdeithas Bob Owen
Cymrodorion Caerdydd
Cymdeithas Llenyddol Bro Elyrch/Bro Elyrch Literary Society
Cylch Llenyddol Caernarfon a Gwyrfai/Caernarfon & Gwyrfa Literary Society
Clera - Cymdeithas Offerynnau Traddodiadol Cymru / Society for the Traditional Instruments of Wales
Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts/Kate Roberts Heritage Centre
Gorymdaith Genedlaethol Gwyl Dewi / The National St David’s Day Parade
Hendrecoed North Wales Mining History
Welsh Icons
Cymdeithas Carnhuanawc

Overseas Welsh Societies

Cymdeithas.eu [Welsh Society Brussels]
Cymdeithas Cymru-Llydaw/Kevredigezh Kembre-Breizh
Welsh League of Arizona
Idaho Welsh Society
Welsh Society of Fredericksburg VA
St Davids Society of Pittsburgh
Pittsburgh Irish-Echoes of Erin
Tresaith Corgis Alabama
Welsh Heritage Week UDA /USA
The Chicago Taffia Welsh Society
Oregon Welsh Heritage Society
National Welsh-American Foundation
Dubai Welsh Society
Vancouver Welsh Society
Prince Edward Island Welsh
Welsh Australian Society
Great Plains Welsh Heritage Project, Nebraska
Welsh Society of Greater Cincinnati, Ohio

Language Initiatives

Cered - Menter Iaith Ceredigion
Menter Caerdydd
Menter Iaith RhCT
Menter Bro Dinefwr
Menter Iaith Llanelli
Menter Iaith Sir Ddinbych
Menter Iaith Maelor
Menter Merthyr Tudful
Medrwn Môn
Menter Iaith Sir Benfro
Menter Iaith Sir Caerffili

Think Tanks

Sefydliad Materion Cymreig/Institute of Wales Affairs

Pressure Groups

Social Forum Cymru
Cyngor Cydraddoldeb Hil y Cymoedd / Valleys Race Equality Council
Forum Wales
Y Ffwrwm
Cymuned
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Society

Voluntary Societies

Merched Y Wawr
Merched y Wawr, Casnewydd
Merched y Wawr, Garth
Cadwch Gymru’n Daclus / Keep Wales Tidy
Dolen Cymru
Senedh Kernow / Cornish Assembly
Kernewek yn Loundres / Cornish in London

Community Websites

Gwefan Pentre Chwilog
Gwefan Llandysul a Phontyweli
Aberystwyth Harbour
Tintern Village
Ynysybŵl
Gaelphobal Cheantar an tSratha Báin / Community of Gaels Strabane

Bands

Never Mind The Box
Hergest –Grŵp gwerin/Folk group
Welsh Bagpipes
Brigyn
Folk Wales
Mabon
Here Be Dragons Band
Glenda Clwyd – Telynores/Harpist
Performance Wales
Seindorf Trefor Brassband
Teires

Musicians, Poets, Actors

Beirdd
Sechuk.com
Emyr Rhys – Cerddor/Musician
Eirwen a Phyl – Adroddwyr Straeon/Storytellers
Geraint Griffiths
Gwilym Morus
Tony Llewelyn
Catrin Finch
Gwenno Dafydd

Arlunwyr

Iwan Bala
Lowri Davies

Choirs

Côr Meibion Treorci/Treorchy Male Voice Choir
Côr Lleisiau’r Frogwy
Côr Caerdydd
Cor Meibion Cymru De Affrica/Welsh Male Voice Choir of South Africa

Community Newspapers and Welsh magazines

Yr Ysgub
Y Tincer
Lleu
Yr Angor
Llais Ogwan
Newyddion Gwent
Tafod Elái
Y Dinesydd
Y Glannau
Yr Odyn
Llafar Bro
Llanw Llŷn
Y Gadlas
Y Faner Newydd
Yr Anhedd
E-bych
Y Casglwr
Y Byd
Y Traethodydd
Y Papur Gwyrdd
Barn

English language magazines

Cambria
Planet

Publishers

Gomer
Ashley Drake Publications
Aureus Publishing Ltd
Y Lolfa
Dalen Llyfrau [Surrexit Creadigol]
Hoffi – Dylunio Creadigol
Gwasg Carreg Gwalch
Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Arts

Yr Academi Gymreig/The Welsh Academy
Cyngor Llyfrau Cymru/Welsh Books Council
Llenyddiaeth Cymru Dramor/Literature Wales Abroad
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Clwyd Theatr Cymru
Theatr Gwynydd
Cwmni Drama Bara Caws
Act 1 Cwmni Drama
Cwmni Drama Ni
Drama Cadw Sŵn
Dawns i Bawb
AEW Music
Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Dawnswyr Twrch Trwyth
Trac Cymru
Gŵyl Plant/Childrens’ Folk Dance Festival
Td’r – Cyhoeddwyr cerddoriaeth/Music publisher
Cwmni Cyhoeddi Gwynn/Gwyn Music Publishing Company
Cwmni Ieuenctid Ceredigion/Ceredigion Youth Company
Canolfan yr Aelwyd Caernarfon/Caernarfon Youth Centre
Galeri Caernarfon
Tŷ Siamas
Amgueddfa Ceredigion
Pafiliwn Bont

Computers, Software, Websites

Cymdeithas Meddalwedd Cymru/Wales Software Society
J R Parsons webdesign
Tynici dylunydd we /web design
DayLight Map – web design
Gwehendre
Gwefannau Cymru / Wales Websites
Webs Wonder Design
Crymych Web Design
Dyffryn Aeron Gwefannau /websites
Bartram R.F. Design
Gwe Systems
Burning Flag Web Design
Adeiladwer – dylunio datblygu
Tastic Multi Media
Full Circle Internet
Idea of Design
Excellent Creative
Rhaglen.com
Talon Cymru- systemau
Kapaw- Digital Media
Draig Technology Ltd
Netring Design & Technolgy
Owen Morris Yngynhorwr T.G.
Dinas Computers
Cadarn Technical Management & Design
Cyfrifaduron Moss Computers
Curarsaid CreativeTechnoleg Taliesin Cyf
AD Computers
Boyns Net - systemau
Telemat ICT Solutions
Method 4
Gavin Richardson – Graffics

Television

Teledu Opus
Teledu Telesgôp
B-Dag Cyf
Pixel Park
Griff Films
Cwmni Da
Egin Cyf
Gweld –goleuo
Unigryw

Recording Studios

Kissan Productions
Recordiau Sain Records
Stiwdio Bondo
Coffee Bar Records
Elfen –dylunio
Syniad2 – ymgynhorwydd cynllun
Earth Monkey

Welsh bookshops

Siop y Gigfran Wen
Siop y Ganolfan
Siop y Bont
Siop y Felin
Siop y Pethe, Aberystwyth
Bridge Books
Siop Inc
Siop Tŷ Tawe
Siop y Cennen
Palas Print

Translators and Language Trainers

ACEN
Popeth Cymraeg /Welsh Unlimited
PAWB
Cwmni Iaith
Learn-Welsh.net
Sgiliaith
Mantol –cyfieithu
Testun –Cyfieithwyr
Cymdeithas Cyfiethwyr Cymru/Translators Society of Wales

Faith

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg/Union of Welsh Independents
Capel Seion [Annibynwyr], Ceredigion
Capel Ebeneser, Caerdydd
Capel y Garn , Bow Street
Capel Ebeneser, Wrecsam
Eglwys Annibynnol Mynydd Seion, Casnewydd
Cyngor Ysgolion Sul Cymru ac Addysg Gristnogol Cymru /Council for Sunday Schools and Christion Education in Wales
Morlan-Canolfan Ffydd a diwylliant/Morlan – Faith & Culture Centre
Coleg y Bala
Capel Ebeneser, Casnewydd

Tourism

Walk Eryri
Partneriaeth Gogledd Cymru/Tourism Partnership North Wales
Insight Wales Ltd
Partneriaeth Twristiad De Cymru/Tourism Partnership South Wales
Visit Flintshire
Gwyliau Penllwynteg Holidays
Manns Holidays
Wales Cottages
Fuzzelhill Farm
Welsh Cottages
Under The Thatch
Glandwr Tresaith
Spiddal Craft Village
Pembrokeshire Footsteps
Legendary Landmarks
Gwyliau Seren Arian

Patagonia

Welsh Patagonia
Patagonia-Gwlad y Cewri Cyf.
Andes Celtig –cwmni teithio
Cymdeithas Cymru –Ariannin

Hotels

Portmeirion Cyf
Old Rectory Hotel
Gwesty y Coed Eirin
Blas ar Fwyd
Bys a Bawd
Gwesty Marine Hotel

Countryside

Parc Cenedlaethol Eryri/Snowdonia National Park
Tirlun Design
Cyngor Cefn Gwlad Cymru/Countryside Council for Wales
IGER - Institute Grassland Environmental Research
Ystrad Traditional Organics
Canolfan Organig Cymru/Wales Organic Centre
Ymgyrch Diogleu Cymru Wledig/Campaign for the Protection of Rural Wales
National Farmers Union Cymru/ Wales
Really Welsh Trading Company
Ffermwyr Ifanc Cymru/Young Farmers Wales
Fforwm Gwledig Cymru/Wales Rural Forum
Llanboidy Cheesemakers
Datbyglu Cymunedol Cymru Cyf/Community Development Wales Ltd
Hybu Gig Cymru/ Meat Promotion Wales
Hufenfa De Arfon Cyf/South Arfon Creamery Ltd
Sefydliad Gwyddorau Gwledig Prifysgol Aberystwyth/Institute of Rural Sciences Aberystwyth University

Sports

Canolfannau Gôl Centres
Ceredigion Snooker League
Carmarthen Town AFC
CPD Llanrug FC
CPD Penrhosgarnedd FC
CPD Penrhyn-coch
Welsh Warriors – boxers
Actif

Pubs

Clwb Ifor Bach, Caerdydd
Tafarn y Fic , Llithfaen
Tafarn y Plu, Llanysytumdwy
Tafarn y Dderwen, Yr Wyddgrug
Clwb y Bont

Breweries

Breconshire Brewery
The Association of Independent Brewers
The Welsh Whiskey Company
Cymdeithas Perai a Seidr Cymru / Welsh Perry and Cider Society

Crafts

Trysor
Gwehyddion Sioni Rhys
Rhiannon - gemwaith
Cardiau Cyfarchion Cyfres Wahannol
Geco Arian

Housing Associations

Cymdeithas Tai Clwyd

Businesses

Grwp Menter a Busnes
Metrologysystems
Cats Whiskers Salon
DRJRT Co.
Halen Môn/Anglesey Sea Salt Co.
Delyn Locksmith
Embedology
Jobs Cymraeg
Cartref Bontnewydd
Richard Jones Ffotograffiaeth
The Rocking Sheep Company
Una-Europa
Venture Wales Finance
William Hughes Transport
Madryn
Wyn Owen Ysgol Gyrru
Gerallt Llewelyn – Ffotograffydd/Photographer
Cowbois
Envisage
Dobson Owen –Penseiri/ Architects
Darwin Gray Cyfreithwyr /Solicitors
Hugh James Cyfreithwyr / Solicitor
Thomas Jones Batten
Monitor Cymru
Business for Business
Mana-Cymru Ltd
Bethan Griffiths – Hyfforddi/Training
HXS Design Co.
The Rocking Sheep Company
Unique Photography Services

County Councils

Cyngor Sir Ceredigion County Council
Cyngor Sir Ddinbych/Denbighshire County Council
Cyngor Gwynedd Council
Cyngor Sir Gaerfyrddin /Carmarthenshire County Council
Cyngor Sir Ynys Môn County Council

Town and Community Councils

Crymych
Llanbadarn Fawr
Llanuwchllyn
Llanllyfni
Pentyrch
Llanystumdwy
Tudweiloiog
Llangernyw
Bronwydd
Ceulanamaesmawr
Aber
Dinas Powys
Llanbradach
Abergele
Llanrwst
Y Bala
Dinbych/Denbigh
Cwmaman
Pwllheli
Aberystwyth
Doc Pentfro/Pembroke Dock
Bwcle/Buckley
Cilycoed/Caldicot
Hendy-gwyn/Whitland
Yr Wyddgrug/Mold
Caerffili/Caerphilly
Rhuthun/Ruthin

Schools

Ysgol Pontfadog
Ysgol Gymraeg Melin Gruffudd
Ysgol Crud y Werin
Ysgol Uwchradd Aberteifi
Ysgol Gyfun Bro Myrddin
Ysgol Bodedern
Ysgol Ardudwy
Ysgol Botwnnog
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Brynrefail
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Brynhyfryd
Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
Ysgol Gyfun Plasmawr
Ysgol Gyfun Llanhari
Ysgol Gyfun Rhydfelen, Garth Olwg
Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Universities and Colleges

Prifysgol Aberystwyth/Aberystwyth University
Prifysgol Bangor / Bangor University
Coleg Sir Gâr / Carmarthenshire College
Canolfan Datblygu Addysg Cyfrwng Cymraeg / Centre for Development of Welsh Medium Education
Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor University
Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Prifysgol Aberystwyth / Institute of Welsh Politics, Aberystwyth University

Educational Establishments

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru
Mudiad Ysgol Meithrin
CILT Cymru
Rhieni Dros Addysg Gymraeg